Delegowanie pracowników a przydatne informacje. Gdzie ich szukać?

Mnóstwo spółek w przeciągu roku wysyła w delegacje swoich pracowników. Bardzo często są to wyjazdy w celu załatwienia istotnych spraw biznesowych, spotkań z klientem, negocjacji lub innych ważnych spraw. Jeśli sam wyjazd służbowy jest tylko kilku dniowy nie stanowi on kłopotu dla pracodawcy. Jeżeli jednak potrzebujemy delegować swoich pracowników do innego państwa przynależnego do Unii Europejskiej na więcej niż kilka miesięcy musimy znać wszelkie przepisy z tym związane. Wszystkie przepisy dotyczące nie tylko samej delegacji ale także warunków ubezpieczenia, płatności za wykonaną pracę, urlopu i innych znaczących kwestii określa nam prawo europejskie jak i sama Unia do jakiej Polska przynależy. Wobec tego by delegować swoich pracowników na dłuższy czas powinno się znać wszystkie ważne przepisy jakie nas obowiązują. By dowiedzieć się wszelkich koniecznych informacji warto wybrać się na organizowane konferencje, spotkania związane właśnie z tą tematyka imp. Mają one na celu uzmysłowienie i kształcenie pracodawców co powinno się wiedzieć przed samym delegowaniem swoich pracowników.